«Китепстан» басма үйү Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинен 2018-жылдын 30-ноябрында №178733-3301-ЖЧК каттоодон өткөн. Автордук укукту сыйлоо менен прогрессивдүү идеяларды жайылтууну көздөйт. Билим берүү, экономика, саясат, өзүн өзү өнүктүрүү багытындагы чет тилдеги бестселлерлерди кыргыз окурманга жеткирүүнү көздөйт.