Бишкек шаары, Анкара көчөсү №28
Twitter,facebook,instagram: kitepstan
Email: kitepstan@gmail.com
Телефон/whatsapp: +996 550 666 332