Бакырбаган Апалар

Хатиже Кübra Tongar
Автор(лор) : Хатиже Кübra Tongar
Түп нускасы : Bağırmayan Anneler
Которгон(дор) : Сайкал Камут кызы
Басылган жылы : 2021
Категория : Бала тарбиясы , Педагогика
Бетинин саны : 152
Формат : 15,5*23
Мукабасы : Жумшак
ISBN : 978-9967-486-53-9
Тираж : 1000
Кимдерге : Мугалимдер, апалар, аталар
Сунушталган баасы : 250 Сом

Автор китебинде эмне үчүн бакырарыбызды, ачуубузду кантип контролдоону, кайгыларыбызды, капалыктарыбызды, таарынычыбызды отуруп сүйлөшүп, муздап калган энелигибизди жаңыдан жылытууну, балдар эмне үчүн терс кылык-жоруктарга барышынын себептерине токтолот. Балага жаза берүү ишке жарабасын, жана аларды тартипке салуунун  ыкмалары берилет. Бул китеп бакырбаган апа болуу куру кыял эместигин жана бакырып-кыйкырбастан бала тарбиялоо ыкмаларын сунуштайт. 
«Бакырбаган апалар» китеби жүз миңдеген апалардын сүйүктүү китебине айланды. Басылып чыккан алгачкы эки жылда «бала тарбиясы тууралуу Түркиянын эң көп окулган китеби» наамына да жетишкен. Китеп жалгыз апаларга эле эмес, аталарга да сунушталат.

Пикирлер